Galaxyprot.feathermc.gg

Galaxyprot.feathermc.gg - logo
MiniMOTD Default
MiniMessage Gradients
0
1
Informacje
Adres: Galaxyprot.feathermc.gg
Wersje: 1.18.2 - 1.18.2
Tryby: BoxPvP
Zaktualizowano: 22-09-2023 23:52
Dodano: 02-05-2023

Gracze online (24h)

Pełne statystyki

Opinie (0)


Jaki jest adres serwera Galaxyprot?

Adresem serwera Galaxyprot jest Galaxyprot.feathermc.gg. Używając tego adresu możesz dołączyć na ten serwer Minecraft.

Jak wejść na Galaxyprot?

Otwórz launcher Minecraft, wybierz odpowiednią wersję dla tego serwera Minecraft i kliknij przycisk "Graj".

Następnie wybierz "Tryb wieloosobowy" w menu gry i wciśnij "Dodaj serwer". Wpisz adres Galaxyprot.feathermc.gg w polu "Adres serwera" i kliknij "Gotowe".

Teraz wybierz serwer z listy serwerów i użyj opcji "Dołącz".

Na jaką wersje jest Galaxyprot?

Serwer Galaxyprot.feathermc.gg obsługuje wersje 1.18.2 - 1.18.2.